Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоровя, які мають виплачуватися понад розмір МЗП лист Мінсоцполітики від 15 02 2017 р. 356 0 101-17 Нормативная база

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб – сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб – сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо. Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором , але не рідше як один раз на п’ять років . Дата і термін проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну чинності попередньої атестації.

Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Чинними законодавчими актами передбачено надання пільг та компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Однією із видів компенсації за роботу в зазначених умовах є доплата до тарифної ставки (посадового окладу). До речі, при розрахунку розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Законом України про Державний бюджет України на 2023 рік встановлена мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року у розмірі гривень. Законодавство регулює збереження прав працівників виробництв і контролює їх дотримання роботодавцем.

Тому до заробітної плати за сумісництвом також проводимо доплату, яка становитиме 187,25 грн (1 043,25 – 865). Оскільки норму робочого часу працівником не виконано, то рівень мінімальної заробітної плати визначаємо пропорційно фактично відпрацьованому часу. На умовних прикладах розглянемо, як розрахувати доплату до рівня мінімальної заробітної плати в різних ситуаціях. Це виконання працівником разом із своєю роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо. У разі укладання з працівником трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу мінімальну заробітну плату виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Ознайомлюйтесь з інформацією та знайте, що в ТОВ “САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП” Вам завжди допоможуть вирішити питання визначення доплат за шкідливі умови праці, провести атестацію робочих місць, написати документацію з охорони праці та ще багато чого корисного. До мінімальної зарплати входить – оклад, премії, надбавки, суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та інші доплати, які не перелічені в п.

Тобто право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за професією, за якою він працює, не за посадою, яку він обіймає, а за виконання відповідних видів робіт, на яких визнано важкі та шкідливі, або особливо важкі та особливо шкідливі умови праці згідно з атестацією робочого місця. Перелік конкретних робіт, робочих місць і розміри доплат за несприятливі умови праці є додатком до колективного договору підприємств, організацій та відокремлених підрозділів і затверджуються одночасно із заходами щодо поліпшення умов праці. Отже, загальна сума нарахованого доходу працівника становить 3 129,75 грн (2 625 (посадовий оклад з урахуванням зайнятості) + 504,75 (доплата до рівня мінімальної заробітної плати)). Статтею 31 Закону України «Про оплату праці» визначено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Згідно з даними, наведеними у прикладі, доплату проводити не слід, оскільки оклад працівника встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, а заробітна плата розраховується пропорційно відпрацьованому часу. При цьому доплата до рівня мінімальної заробітної плати проводиться лише працівникам, які працюють за трудовими договорами. За договорами ЦПХ така доплата не проводиться, оскільки їм нараховують не заробітну плату, а винагороду за виконану роботу на підставі договору ЦПХ.