Регламент роботи міської ради Краматорська міська рада

Виконавчі органи міської ради забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях міської ради. Відвідувач, який порушує громадський порядок та/або перешкоджає проведенню засідання міської ради може, за узгодженням з радою, бути видалений із зали засідань. У центрі надання адміністративних послуг Бучанської міської ради представником Фонду соціального страхування відновлено прийом громадян з питань соціального страхування. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.

Як знайти інформацію про роботу міської мерії на сайті міста.

Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам міської ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської  ради та територіальної https://firtka.if.ua/blog/view/optimizatsiia-biudzhetu-poradi-iaki-pratsiuiut громади. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади зобов’язаний виражати і захищати інтереси територіальної громади, виконувати доручення виборців в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

2) повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні. 2) на вимогу більшості депутатів від загального складу ради. Результатом розгляду проекту рішення може бути його зняття на доопрацювання чи не підтримання проекту, прийняття його в цілому. В кінці пленарного засідання відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських заяв та питання «Різне» (висловлення пропозицій, скарг, зауважень, оголошень тощо). У разі необхідності рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інша інформація.

На цій сторінці:

Відповідні зміни ухвалено сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради. Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання… Міський голова щорічно звітує відповідно міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради. Проекти рішень, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 12 робочих днів до відкриття сесії подаються в паперовому та електронному вигляді (у форматі docx та pdf) з довідкою розсилки виконавцями до відділу, відповідального за організацію проведення сесії для оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Результати звернень будуть розміщені у Реєстрі будівельної діяльності. Здійснювати інші права, передбачені законами України. 23) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Розділ V. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

З інших питань таємне голосування проводиться за рішенням сесії, прийнятим більш ніж однією третиною голосів депутатів від загального складу міської ради. 24.2. Перша сесія новообраної міської ради скликається Тернопільською міською територіальною виборчою комісією після обрання міської ради в правомочному складі, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує про підсумки виборів депутатів міської ради, міського голови і визнання їх повноважень. 22.10. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Міський голова, періодично, але не рідше ніж один раз на рік звітує перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради. 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень. Під час пленарного засідання контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні. Поведінка відвідувача дозволяє з великою вірогідністю твердити про його намір здійснити діяння, яке загрожує безпеці осіб, які перебувають у будівлі міської ради. Служити інтересам суспільства і держави, захищати права і свободи людей, стояти на сторожі громадської безпеки та порядку – це висока честь, яку ви гідно несете в рамках своєї службової діяльності. Здійснювати ці особливі завдання можуть службовці, що твердо стоять на позиціях вірності народу України та присязі поліцейського, постійного поглиблення спеціалізованих знань та зростання свого професіоналізму, високого рівня відповідальності перед законом та поваги до громадян. Саме такі риси характеризують особовий склад Татарбунарського відділення № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Протокол сесії оформляється відповідно до законодавства. Протокол сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі їх відсутності – відповідно секретарем міської ради, а у випадку скликання сесії депутатами ради – депутатом, який за дорученням депутатів головував на засіданні.